R♀BOTACADEMY3.0CAT
ESTEM DE REFORMES... TORNAREM AVIAT!!
→ Índex de continguts per tema.
ROBÒTICA
■ Estructura de visió artificial
■ Estructura de llenguatge
■ Control motriu
■ Aprenentatge
■ Intel·ligència artificial
ELECTRÒNICA
■ Electrònica Analògica
■ Electrònica Potència
■ Electrònica Digital
FÍSICA
■ Mecànica
DISSENY INDUSTRIAL
■ CNC
► Impressió 3D
► Fresadora · Torn
CAD·CAM·CAE
MATEMÀTIQUES
■ Trigonometria
■ Nombres Complexos
AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL
PROGRAMACIÓ
■ Llenguatge Ensamblador
■ Llenguatge nivell intermig
■ Llenguatge d'alt nivell
Recursos per professors Recursos per alumnes Materials Finançament per Recerca