R♀BOTACADEMY3.0CAT
ESTEM DE REFORMES... TORNAREM AVIAT!!
🠒 ELECTRÒNICA
■ Electrònica Analògica
■ Electrònica Potència
■ Electrònica Digital
ELECTRÒNICA
Acostumem a confondre el camp de l'electricitat i l'electrònica. Si entenem l'electricitat com un fenòmen físic, els elèctrics es dediquen a desenvolupar projectes que tenen en comú el seu subministrament: instal·lacions industrials i domèstiques, o bé el seu transport desde la central on es genera. L'electrònica, per altre banda, es dedica a estudiar els components que són capaços de manipular l'electricitat per aconseguir un objectiu, com per exemple controlar un motor o encendre un LED.
L'abast del camp de l'electrònica és tal, que el seu estudi es troba dividit en 3 grans especialitats: analògica, potència i digital.
  • Electrònica Analògica(+): És la branca més genèrica que serveix per introduir els fonaments físics i eines de càlcul que centren la base de l'Electrònica. Després del seu estudi podem especialitzar-nos en les altres dues branques germanes.
  • Electrònica Potència(+): Aquesta especialitat es dedica a l'estudi dels components i circuits que manipulen grans quantitats d'energia.
  • Electrònica Digital(+): Aquesta branca s'especialitza en components que treballen de manera discreta i que són la base de les ciències de computació: lògica digital i programació.
Fent "click" al botó (+) podràs accedir a l'índex de cada tema i accedir al contingut de manera més ràpida.