APRENENTATGE AUTONOM 𝄙
El cervell humà
Etapes d'aprenentatge humà
Hipòtesi de treball
El cervell robòtic
El projecte REI
Objectius del projecte
Especificacions
Etapes d'aprenentatge

Es detecta una pauta en les etapes del desenvolupament es divideix en tres aspectes clau:

 • Desenvolupament psicomotriu i autonomia personal
 • Desenvolupament vers les relacions amb l’entorn físic i social
 • Desenvolupament de la comunicació i el llenguatge
 • *Informació extreta de https://seras.uib.cat/orientacio/recursos/Etapes-del-desenvolupament-durant-la-infancia-.cid592256

  0 a 2anys:

  - Intencionalitat (capacitat de coordinar-se per aconseguir una finalitat.

 • Reacció circular primària: accions repetides i no intencionades centrades en el propi cos
 • Reacció circular secundària: accions repetides i quasi intencionades centrades en l’exterior
 • Reacció circular terciària: experimenten amb l'entorn realitzant accions novedoses i no només repetitives, com en les anteriors
 • - Permanència de l'objecte (fa referència a la idea de ser conscient que, encara que no vegem un objecte, no vol dir que hagi deixat d’existir. Abans d’adquirir la permanència dels objectes, els nadons cometen una sèrie d’errors típics d’aquesta etapa.

 • Error AB o perseveració: no tenen en compte els desplaçaments visibles quan cerquen els objectes.
 • Error de transposició: no tenen en compte els desplaçaments invisibles quan cerquen els objectes.
 • - Funció simbòlica. És la capacitat de representar mentalment un objecte o esdeveniment no present, i expressar-lo mitjançant la imitació, el joc simbòlic, la construcció, el modelatge, el dibuix o el llenguatge. És una característica molt important, ja que ajuda a fomentar la imaginació de la criatura, a crear-se una idea sobre el món que l’envolta i, al cap i a la fi, a preparar-se per a l’etapa adulta.)

  A continuació ens situem a l'estadi preoperatori.

  2 a 6 anys:
  En aquests anys, els infants fan operacions mentals, però la lògica encara els falla. Gaudeixen de funció simbòlica, però encara tenen una visió molt egocèntrica del que succeeix al seu voltant.

  - Egocentrisme. És la tendència a centrar-se en el seu punt de vista i no conceben o experimenten dificultats per tenir en compte altres perspectives de les coses.

  - Errors lògics. La causalitat relaciona els motius de la causa-efecte a partir de les connexions lògiques. En les nocions de la causalitat es poden apreciar els següents errors:

 • Juxtaposició: Incapacitat sintètica i per classificar.
 • Sincretisme: Incapacitat per concretar.
 • Centració: Incapacitat per considerar diversos aspectes alhora.
 • Conservació: Incapacitat per conservar
 • Irreversibilitat: Incapacitat per fer l'operació inversa
 • Noció de causalitat: Comencen a fer-se preguntes i arriben a conclusions il·lògiques
 • Què és una conclusió il·lògica?

 • Finalisme: consideren que tots els esdeveniments tenen una única causa
 • Artificialisme: pensen que els humans poden construir totes les coses que existeixen en el món, fins i tot esdeveniments naturals
 • Animisme: tendeixen a atribuir vida a objectes que no en tenen
 • Realisme: els costa de diferenciar entre el món mental o imaginari i el món físic o real
 • Realisme nominal: pensen que els noms són propietats de les coses
 • Com evoluciona el PENSAMENT?

 • Pensament simbòlic o preconceptual (2-4 anys): coneixement dels conceptes sobre les coses d’una manera molt primitiva i bàsica, sense cap grau de generalitat ni d’abstracció.
 • Pensament intuïtiu (4-6 anys): menys egocèntrics i comprenen els objectes depenent de les seves característiques físiques més destacades. Més atents en la forma com apareixen les coses.
 • Estadi d’operacions concretes (7 a 12 anys): l’infant és més lògic i menys egocèntric; ja pot atendre dues tasques alhora. En aquesta etapa, ja fa operacions mentals aplicades a esdeveniments concrets. Tots els problemes de l’etapa anterior desapareixen. A més, reconeix la conservació dels objectes, la qual cosa vol dir que, encara que variïn alguns aspectes de l’objecte, aquell objecte continuarà sent el mateix.
 • Tots els drets reservats, Barcelona de 2022.