APRENENTATGE AUTONOM 𝄙
El cervell humà
Etapes d'aprenentatge humà
Hipòtesi de treball
El cervell robòtic
El projecte REI
Objectius del projecte
Especificacions
Etapes d'aprenentatge
El cervell del robot

La informació arriba al nostre cervell a través dels neurotransmissors. Segons la procedència de la informació es deriva a una regió o zona específica que conté els procediments (estructures neuronals) per processar-la. D'aquesta manera aconseguim un flux unidireccional que pot activar a altres regions de manera seqüencial.

Un sistema cognitiu artifical ha de seguir els mateixos criteris de repartiment, divisió, organització, protocols i maquinari apropiats. Per tant, el disseny del prototip seguirà una estructura modular i un esquema de funcionament inspirat en el model humà.

Estructura modular

Les competències i habilitats de les que es vol dotar al robot sorgiran com resultat d'un aprenentatge, ans el primer és fixar els requeriments dels que ha d'estar formada l'estructura física del robot:

  1. Control motriu: inclourà la gestió de qualsevol actuador relacionat amb la movilitat.
  2. Visió: Implica l'habilitat de reconèixer objectes a partir de les seves característiques visuals.
  3. Oïda: Utilitzat per la comunicació
  4. Parla: Utilitzat per la comunicació
  5. Memòria: Es divideix en la memòria a curt termini i a llarg termini, on es desen les experiències, records i aprenentatges. Cadascuna de les parts del cervell robòtic anterior tindrà la seva pròpia memòria segmentada.
Tots els drets reservats, Barcelona de 2022.