APRENENTATGE AUTONOM 𝄙
El cervell robòtic
1. Requeriments del sistema
2. Funcions del cervell (BF)
3. Parts del cervell (BP)
4. Estructura de les dades (DS)
5. Capes d'abstracció (AL)
El cervell del robot

La informació arriba al nostre cervell a través dels neurotransmissors. Segons la procedència de la informació es deriva a una regió o zona específica que conté els procediments (estructures neuronals) per processar-la. D'aquesta manera aconseguim un flux unidireccional que pot activar a altres regions de manera seqüencial.

Un sistema cognitiu artifical ha de seguir els mateixos criteris de repartiment, divisió, organització, protocols i maquinari apropiats. Per tant, el disseny del prototip seguirà una estructura modular i un esquema de funcionament inspirat en el model humà.

Estructura modular

Les competències i habilitats de les que es vol dotar al robot sorgiran com resultat d'un aprenentatge, ans el primer és fixar els requeriments dels que ha d'estar formada l'estructura física del robot:

  1. Control motriu: inclourà la gestió de qualsevol actuador relacionat amb la movilitat.
  2. Visió: Implica l'habilitat de reconèixer objectes a partir de les seves característiques visuals.
  3. Oïda: Utilitzat per la comunicació
  4. Parla: Utilitzat per la comunicació
  5. Memòria: Es divideix en la memòria a curt termini i a llarg termini, on es desen les experiències, records i aprenentatges. Cadascuna de les parts del cervell robòtic anterior tindrà la seva pròpia memòria segmentada.
Tots els drets reservats, Barcelona de 2023.