Torna a la pàgina principal
APRENENTATGE AUTONOM 𝄙
El cervell humà
Etapes d'aprenentatge humà
Hipòtesi de treball
El cervell robòtic
El projecte REI
Objectius del projecte
Especificacions
Etapes d'aprenentatge
El Projecte R:EI, Robot: Esser Intel·ligible

Intel·ligible: Adjectiu.Susceptible de ser entès o comprès.

Des de que era una nena petita he sommiat amb robots. Màquines amb forma humana a les que donar ordres, sempre disposades a servir-te, a ajudar-te, a protegir-te.

Amb aquesta idea present vaig formar-me i he dirigit la meva vida, el camí que he recorregut fins aquí no ha sigut facil.

La REI és el resultat d'aquesta enginyera de Barcelona, la més petita d'una família humil i nombrosa que sovint observava a la seva mare realitzar les tasques més pesades i humiliants per tirar la casa endavant amb una única idea al cap: què podria inventar per ajudar-la?

L'objectiu de la Robòtica no ha sigut mai desenvolupar màquines, l'objectiu sempre ha sigut desenvolupar un sistema cognitiu capaç d'aprendre tal i com ho entenem en els humans. On el profess@r seria l'enginyer@ i l'alumn@ el robot.

Totes les etapes de la vida, tots els aprenentatges d'aquestes estan vinculades al desenvolupament d'altres habilitats motores i cognitives. No obstant, el fascinant disseny dels humans permet desenvolupar aquests aprenentatges en casos excepcionals on el cos no segueix les pautes de creixement ja sigui per enfermetats o dificultats diverses. Les bases de l'aprenentatge sembla que es repeteixen en diversos casos.

La interacció i autonomia de l'individu@ alhora de manipular, observar i practicar és un patró comú en qualsevol aprenentatge. És cert que hi ha moltes maneres d'aprendre però poques tan efectives i ràpides com aquesta. També és cert que les nostres emocions ens ajuden amb la motivació, essent un factor clau, però què és la motivació per un robot? Per nosaltres la motivació serà assolir una capacitat, una competència o un aprenentatge.

La REI serà un sistema cognitiu capaç de interactuar amb l'entorn de manera autònoma amb una clara motivació.

Tots els drets reservats, Barcelona de 2022.