RobotAcademy.catCatalà | Español | English
- Sistema Educatiu Reglat (website): Recursos i Suport per la Formació de ESO i Batxillerat. Benvinguts al sXIX.
- Mrs. Robotein (sobre mi)

Grau en Robòtica vA(visió Asimov)

Pla d'estudis
Repositori de Plataformes Obertes i aplicacions
Grau Q1 (8Q)
CodiAssignatura
ALG Àlgebra Lineal
RAO Raonament Automàtic Lògica per a la Intel·ligència Artificial ??? sassembla a les de logica fusiona!!!
IDT Introducció al Disseny Tècnic
FM Fonaments Matemàtiques
PRGI Fonaments de Programació I
FFI Fonaments de Física I
FEI Fonaments Electrònica I
Grau Q2
CodiAssignatura
CALC Càlcul
IE Introducció a l'Estadística
PRGII Programació II
FP3D Fabricació de prototips (3D)
TM Tecnologies de Materials
IAR Introducció a la Robòtica
EDPPS Electrònica Digital, Percepció i processat de senyals
Grau Q3
CodiAssignatura
AA Aprenentatge Automàtic
IBD Introducció a Les Bases de Dades
ME Modelització Estadística
PSD Paral·lelisme i Sistemes Distribuits
S Sensòrica
SM Sistemes mecànics, eficiència energia....
Grau Q4
CodiAssignatura
PAA Programació i Algorísmia Avançada
XNDL Xarxes Neuronals i Deep Learning
INANO Introducció a la Nanotecnologia
PuM Programació amb microcontroladors<
NEUMA Neurociència i les Màquines
Grau Q5
CodiAssignatura
VO Visió per Ordinador
PLH Processament del Llenguatge Humà // varis links
PRA Planificació i raonament aproximat
FFII Física II: Equilibris i Cinemàtica
DCEDisseny de circuits electrònics
Grau Q6
CodiAssignatura
FA Fases de l'aprenentatge
TVD Tractament de la Veu i el Diàleg
XC Xarxes Complexes
VAA Visió Artificial Avançada i Reconeixement de Patrons
RO Reconeixement d'objectes
<< Enrere Biblioteca d'arxius >>


Tots els drets reservats, Barcelona de 2021.