RobotAcademy.catCatalà | Español | English
- Sistema Educatiu Reglat (website): Recursos i Suport per la Formació de ESO i Batxillerat. Benvinguts al sXIX.
- Mrs. Robotein (sobre mi)

Grau en Robòtica vA(visió Asimov)

Pla d'estudis

Grau Q1 (8Q)
 • Àlgebra Lineal
 • Raonament Matematic
 • Introducció al Disseny Tècnic
 • Fonaments Matemàtiques
 • Fonaments de Programació I
 • Fonaments de Física I
 • Grau Q2
 • Càlcul
 • Introducció a l'Estadística
 • Programació II
 • Fabricació industrial
 • Tecnologies de Materials
 • Grau Q3
 • Fonaments Electricitat i Electrònica
 • Electrònica Digital
 • Algorismes Bàsics per la Intel·ligència Artificial
 • Introducció a l'Aprenentatge Automàtic
 • Introducció a Les Bases de Dades
 • Modelització Estadística
 • Paral·lelisme i Sistemes Distribuits
 • Grau Q4
 • Sensòrica
 • Instrumentació del taller
 • Programació i Algorísmia Avançada
 • Xarxes Neuronals i Deep Learning
 • Disseny i fabricació de circuits
 • Introducció a la Nanotecnologia
 • Grau Q5
 • Aprenentatge per Reforç i No Supervisat
 • Sistemes Basats en el Coneixement
 • Programació amb microcontroladors
 • Plataformes Obertes i aplicacions
 • VHDL
 • Grau Q6
 • Processament del Llenguatge Humà
 • Neurociència i les Màquines
 • Planificació i raonament aproximat
 • Física II: Equilibris i Cinemàtica
 • Fabricació de Prototips
 • Grau Q7
 • Tractament de la Veu i el Diàleg
 • Bases de Dades
 • Lògiques per a la Intel·ligència Artificial
 • Visió per Ordinador
 • Aprenentatge Supervisat i CBR
 • Regulacions i Legislació
 • Grau Q8
 • Xarxes Complexes
 • Visió Artificial Avançada i Reconeixement de Patrons
 • Reconeixement d'objectes
 • Robòtica cognitiva
 • Treball de Final de Grau
 • << Enrere Biblioteca d'arxius >>


  Tots els drets reservats, Barcelona de 2021.