RobotAcademy.catCatalà | Español | English
- Sistema Educatiu Reglat (website): Recursos i Suport per la Formació de ESO i Batxillerat. Benvinguts al sXIX.
- Mrs. Robotein (sobre mi)

2. Objectius

L'objectiu a llarg termini del projecte és construir una Intel·ligència amb la que poder comunicar-me. La idea seria poder entrenar a la màquina en tasques complexes a partir del llenguatge, d'una manera similar a com fem els humans.

Si la hipotesi sobre l'aprenentatge es pot confirmar, aleshores es pot aplicar per aprendre qualsevol habilitat. L'objectiu ambiciós seria completar la IA, però tocant de peus a terra em conformaria a poder establir unes bases.

Seguint la Hipotesi inicial dividirem l'objectiu global en fites més senzilles:

 1. Crear 4 xarxes senzilles i connectar-les formant una estructura superior
 2. Realitzar exercicis per entrenament individual i seguidament per la xarxa global.
 3. Observar resultats, analitzar-los i estudiar canvis i millores.

Suposant que la Hipotesi sigui confirmada els passos per assolir el global serien:
 1. Anàlisi Auditiu i fonètic
 2. Reconeixement lèxic i de relacions sintàctiques
 3. Semàntica dividida en: els components prosòdics i emocionals, els components lèxics i morfosintàctics
 4. Reconèxier el llenguatge expressiu
  1. Identificar el to cortical
  2. Programació fonològica
  3. Formulació i programació morfosintàctica
 5. Crear un diccionari en forma de memòria conceptual que s'associarà més endavant a imatges concretes
 6. Reconèixer imatges que es trobaran associades al diccionari i al llenguatge
  1. Identificar colors
  2. Identificar formes bàsiques
  3. Identificar símbols
  4. Identificar caràcters
 7. Coordinació motora
  1. Realitzzar moviments multidireccionals d'articulacions
  2. Coordinar el moviment de les càmeres amb l'objecte enfocat
  3. Coordinar el moviment del braç per senyalar objectes
  4. Coordinar funcions del llenguatge amb moviments determinats
  5. "Coordinar moviments associats a imatges"
<< Presentació Següent >>


Tots els drets reservats, Barcelona de 2021.